تفاوت SSID , ESSID و BSSID

SSID چیست ؟ BSSID چیست ؟  ESSID چیست ؟ این سه مفهوم چه تفاوتی دارند؟ در این بخش می خواهیم سه مفهوم SSID , ESSID و BSSID را به شما معرفی کرده و تفاوت آنها را بیان کنیم. SSID چیست ssid چیست ؟ اولین مفهومی که معرفی می کنیم SSID می باشد که مخفف Station …

نقطه دسترسی بیسیم

اما قبل از اینکه درباره امنیت داده در شبکه های بیسیم صحبت کنیم , بایستی درباره مفهومی با نام  . نقطه دسترسی بیسیم  (Wireless Access point) و اجزا آن صحبت کنیم . Wireless Access Point یا نقطه دسترسی بی سیم مهم ترین بخش شبکه های بی سیم است زیرا بدون WAP شما دسترسی به شبکه بی سیم نخواهید …