کدام پورت هست؟

ابزار whatportis چه کاربردی دارد؟ کدام پورت هست؟ گاهی اوقات پیش میاد که نیاز به اطلاع از شماره پورت هایی خاص درباره یک سرویس داریم یا اینکه می خواهیم بدانیم بر روی یک شماره پورت خاص چه سرویسی فعال و در حال استفاده می باشد. ابزار whatportis به شما این توانایی را می دهد تا …