تمرین تست نفوذ

سوالات زیادی مطرح می شود که چگونه تمرین تست نفوذ کنیم. شما با مطالعه کتاب ها , خواندن مقالات آموزشی , ویدیوهای آموزشی , شرکت در دوره های آموزشی دانش لازم را بدست می آورید و با ابزارها آشنا می شوید , سناریوهای مختلف را می شناسید ولی تا زمانیکه خودتان تمرین نکنید هیچ دستاوردی …