شبیه ساز ترمینال چیست ؟

شبیه ساز ترمینال چیست ؟ وقتی که از یک رابط گرافیکی کاربر (GUI (Graphical User Interface استفاده می کنید , یعنی وقتی که دارید با محیط گرافیکی لینوکس کار می کنید , برای اینکه بتوانید با خط فرمان شل ارتباط برقرار کنید بایستی از یک شبیه ساز ترمینال (Terminal Emulator) استفاده کنید . شبیه ساز …