ردگیری میزبان با ابزار nslookup

ابزار nslookup چه وظیفه دارد و چگونه با استفاده از آن  ردگیری هدف  در شبکه را انجام دهیم . در آزمایش قبلی یاد گرفتیم که چگونه با استفاده از ابزار پینگ آمار و اطلاعاتی راجع به آدرس آیپی و نهایت سایز فریم ها و همچنین میزبان جوابگویی TTL را بدست آوریم . با استفاده از …

ردگیری میزبان در شبکه با ابزار پینگ > آزمایش اول

ردگیری میزبان هدف درون شبکه به چه صورت انجام می شود ؟ در این آزمایش می خواهیم ردگیری هدف با ابزار پینگ را به شما نشان دهیم . پینگ یک ابزار مدیریت شبکه است که به منظور تست و آزمایش دسترسی یک میزبان بر اساس یک آدرس آیپی بخصوص به منظور اندازه گیری زمان طی …