دستور search در متااسپلوییت

جستجو در متااسپلوییت چگونه انجام می شود ؟ دستور search در متااسپلوییت چه وظیفه ای بر عهده دارد ؟ جستجو در متااسپلوییت دستور search به منظور جستجو یک حمله بخصوص ، یک ماژول اگزیلیاری ، یا پیلود به کار می‌رود . برای مثال اگر می‌خواهید حمله ای را بر علیه SQL انجام دهید بایستی SQL …