نصب و پیکربندی بلک آرچ

بلک آرچ BlackArch (یا همان آرچ سیاه) یک توزیع کامل لینوکس برای آزمونگرهای نفوذ و محققان امنیتی است. بلک آرچ برگرفته از Arch Linux می باشد و کاربران می توانند اجزای مورد نیاز را به صورت جداگانه , با هم , یا در گروههایی نصب کنند.جعبه ابزار شما به عنوان مخزن غیررسمی توزیع شده پس …