باج افزار Diablo6

باج افزار Diablo6 گونه ای جدید از Locky. باج افزار Locky در ماه آگوست با نسخه جدیدی باز می گردد. باج افزار Diablo6 در 9 ام ماه اوت محققان امنیتی گونه ای جدید از باج افزار معروف Locky را کشف کردند که به صورت فعالانه از طریق ایمیل های اسپم مخرب خود را منتشر می …

بازگشت باج افزار Locky

بازگشت باج افزار Locky خبر داغ ! آتش زیر خاکستر یا آرامش قبل از طوفان. هر چه اسم آن را بگذارید باج افزار Locky با کمپین اسپم جدید ایمیل باز می گردد. بازگشت باج افزار Locky گزارش های بدست آمده از Malware Cyber Tactics ما را بر آن داشت تا از خودمان بپرسیم چه اتفاقی …

معرفی باج افزارهای Locky و Rector

باج افزار Locky و AutoLocky باج افزار locky سیستم شما را آلوده کرده و با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری RSA-2048 و AES-128 فایل های شما را رمزنگاری کرده و با یک نام یگانه 32 کاراکتری با پسوند .Locky آنها را تغییرنام می دهد. (به عنوان مثال 1E776633B7E6DFE7ACD1B1A5E9577BCE.locky) . همچنین فایلی با نام _HELP_instrucion.html ایجاد …