ایمن سازی ارتباطات در کالی لینوکس با SSH

ارتباطات امن ssh در تست های نفوذ از اهمیت بالایی برخوردار است . در این بخش می خواهیم  ایمن سازی ارتباط ssh  در کالی لینوکس را نمایش دهیم . ایمن سازی ارتباط ssh به منظور پایین آوردن درصد شناسایی تشخیص توسط شبکه قربانی در طی تست نفوذ , کالی لینوکس به صورت پیش فرض هیچ …