ابزار ویل و پاورشل

ابزار ویل (Veil) به منظور عبور از آنتی ویروس ابزار بسیار مناسبی است هرچند این ابزار قادر به این فایل‌های اجرایی مترپرتر پاورشل می‌باشد . من واقعاً فایل‌های پاورشل را بر دیگر باینری ها ترجیح می‌دهد چرا که شما واقعاً نمی‌دانید با چه آنتی ویروسی مواجه می‌شوید . بیایید خیلی سریع یک پیلود توسط ابزار …