سرشماری دامنه و سرور

سرشماری دامنه و سرور عبارت است از فرایند جمع آوری اطلاعات متن باز درباره دامنه و وب سرور هدف به منظور شروع یک تست نفوذ. از گام های ابتدایی تست نفوذ تکنیک های جمع آوری اطلاعات منفعل می باشد. در این روش شما از اطلاعات متن باز موجود در اینترنت با هدف خود بیشتر آشنا …

ابزار Fierce

ابزار Fierce یک برنامه سرشماری DNS می باشد که از تکنیک های گوناگون بهره گرفته تا همه آدرس های آیپی و اسامی میزبان هدف را پیدا کند. این ابزار برای رسیدن به هدف خود ابتدا سرور DNS سیستم شما را کوئری می کند سپس سرور DNS سیستم هدف را کوئری می کند. همچنین از لیست …

سرشماری نت بایوس با NetBIOS Enumerater

سرشماری با NetBIOS Enumerater چگونه انجام می شود ؟ Enumeration یا شمارش یا سرشماری پروسه کاوش سرویس های ناشناخته به منظور شناسایی آسیب پذیری است . همچنین از این شیوه به منظور جمع آوری اطلاعات سیستم ها در یک شبکه داخلی استفاده نمود . در دو آزمایش قبلی از دو ابزار به منظور سرشماری شبکه …

مقدمه سرشماری و شمارش

سرشماری شبکه بعد از مرحله اسکن اتفاق می افتد و پروسه جمع آوری و تدوین اطلاعاتی همچون : اسامی کاربری , اسامی ماشین ها , منابع شبکه , منابع اشتراکی و سرویس ها است . سرشماری شبکه یا همان شمارش شبکه علاوه براین سرشماری اشاره به پرس و جو یا اتصال به یک سیستم هدف …