مستندسازی شبکه – دلایل مستندسازی شبکه

مستند سازی شبکه چیست ؟ دلایل مستندسازی شبکه چه هستند ؟ چرا شبکه را مستندسازی می کنید ؟ شما به عنوان مدیر شبکه بایستی به مستندسازی در محیط شبکه بپردازید . مستند سازی به معنی نوشتن رخدادها ,نقشه برداری , رسم نمودار و مستند ساختن آنچه در شبکه وجود دارد می باشد . شاید با …

مسیر آموزش امنیت شبکه

مسیر آموزش امنیت شبکه مسیر آموزش امنیت شبکه برای یادگیری هرچه بهتر کدام است ؟ برای یادگیری و آموزش امنیت شبکه راههای زیادی وجود دارد . موسسات بزرگ همچون Sans و EC Council مسیرهای مشخصی را تعیین کرده و آموزش های مرحله ای ارایه می کنند و مدارک معتبری صادر می کنند . موسسات آموزشی …