حذف و تغییر نام فایل ها در پایتون

حذف و تغییر نام فایل ها در پایتون آخرین موضوعی است که بررسی می کنیم . شیوه حذف و تغییر نام فایل ها در پایتون چیست ؟ حذف و تغییر نام فایل ها در پایتون دو تابع مفید دیگر که در حین کارکردن با فایل ها بایستی یاد بگیریم توابع remove و rename هستند . این …

نوشتن در یک فایل متنی در پایتون

نوشتن در یک فایل متنی در پایتون از چه راهی انجام می شود ؟ اکنون که نحوه بازکردن یک فایل متنی و خواندن از آن را آموختیم ، زمان نوشتن در فایل متنی فرارسیده است . نوشتن در یک فایل متنی در پایتون به این منظور از مود ‘a’ استفاده می‌کنیم تا به محتوای قبلی …

بازکردن و خواندن فایل‌های متنی در پایتون

کار با فایل های متنی در پایتون چه روشی دارد ؟ اولین نوع از فایل که می‌خواهیم با پایتون بازکنیم و بخوانیم فایل‌های متنی ساده چند خطی می‌باشد . فایل های متنی در پایتون به این منظور ابتدا یک فایل متنی چند خطی ایجاد می‌کنیم . هر متنی را به دلخواه می‌توانید درون این فایل …

ایجاد ماژول های خودتان در پایتون

ایجاد ماژول ها در پایتون چگونه انجام می شود ؟ جدای از وارد کردن ماژول های از پیش ساخته شده به برنامه خود در پایتون ، می‌توانید ماژول های خود را ایجاد و در برنامه‌های خود از آن‌ها استفاده کنید . این کار در شرایطی که توابعی مفید و قابل استفاده مجدد ایجاد کرده‌اید بسیار …

وارد کردن ماژول ها به پایتون

واردکردن ماژول ها به پایتون به چه شیوه ای انجام می شود ؟ پایتون دارای تعداد عظیمی از توابع درون ساخت و آماده می‌باشد . این توابع در فایل‌هایی با نام ماژول ها ذخیره می‌شوند . واردکردن ماژول ها به پایتون به منظور استفاده از کدهای درون ساخت پایتون یا همان ماژول ها ، بایستی …

حوزه متغیرها در پایتون

حوزه متغیرها در پایتون چه معنایی دارد ؟ یک مفهوم بسیار مهم که بایستی در حین تعریف یک تابع یادبگیرید ، تعیین حوزه متغیرها در پایتون است . حوزه متغیرها در پایتون متغیرهایی که درون یک تابع تعریف می‌شوند به نحو متفاوتی با متغیرهای خارج از تابع تلقی می‌شوند . دو تفاوت بسیار مهم وجود …

تعریف توابع خودتان در پایتون

در درس قبلی توابع در پایتون را توضیح دادیم. چگونه توابع سفارشی در پایتون ایجاد کنیم ؟ توابع سفارشی در پایتون ما می‌توانیم توابع سفارشی در پایتون تعریف کنیم و در برنامه‌ها از آن‌ها استفاده کنیم . ساختار دستوری برای تعریف یک تابع به صورت زیر می‌باشد : def نام تابع (parameters) : کد تابع return …

عبارت کنترلی try, except در پایتون

عبارت کنترلی try, except در پایتون در چه مواردی کاربرد دارد ؟ آخرین عبارت کنترلی که به آن خواهیم پرداخت try, except می‌باشد . این عبارت کنترلی ، نحوه پردازش برنامه را در زمان مواجهه با خطاها کنترل می‌کند . عبارت کنترلی try, except در پایتون ساختار دستوری آن به صورت زیر می‌باشد : try: …

حلقه while در پایتون

حلقه وایل در پایتون چگونه کار می کند ؟ عبارت کنترل جریان دیگر که استفاده خواهیم کرد حلقه while می‌باشد . همانطور که از نام while بر می‌آید یک حلقه به صورت تکراری دستورالعمل های درون حلقه را اجرا می‌کند حلقه وایل در پایتون !!!!!!! تا زمانیکه !!!!!! برخی شرایط معتبر باقی بماند . ساختار …

عبور از کاراکترها در پایتون

عبور از کاراکترها در پایتون چه معنی می دهد ؟ برخی اوقات شاید لازم باشد که برخی کاراکترهای چاپ نشدنی را مثل کاراکتر تب یا خط جدید را چاپ کنیم . در این شرایط نیاز دارید که از کاراکترهای عبور مثل بک اسلش (\) استفاده کنیم . عبور از کاراکترها در پایتون برای نمونه برای …

کوتیشن سه تایی در پایتون

کوتیشن سه تایی در پایتون چه کاربردی دارد ؟ اگر که می‌خواهید یک پیام طولانی را نمایش دهید می‌توانید از کاراکترهای سه کوتیشن استفاده کنید تا پیام را در چندین خط نمایش دهید . کوتیشن سه تایی در پایتون برای نمونه : print (”’ Hello World . I am Mohammad Shariati Mehr and I have …

تابع print در پایتون

تابع print در پایتون چه ساختاری دارد ؟ تابع print به منظور نشان دادن اطلاعات کاربران در صفحه نمایش استفاده می‌شود . این تابع هیچ یا چند عبارت را به عنوان پارامتر قبول می‌کند و آن‌ها را با کاما از هم جدا می‌کند . تابع print در پایتون در عبارت زیر ما ۵ پارامتر را …