پروژه ها

پروژه های گذشته و آینده و پیشرفت هر یک را می توانید در این صفحه مشاهده کنید. نگارش کتاب فرایندی زمان بر است و هدف بر ایجاد محتوای با کیفیت می باشد. تمام اطلاعات موجود ممکن درباره کارهای آینده در این صفحه نمایش داده شده است. خواهشا سوال نفرمایید

کتاب امنیت سرور لینوکس

وضعیت : شروع نشده

شروع : مشخص نیست

پایان : مشخص نیست

کتاب تست نفوذ وب

وضعیت : در حال انجام

شروع : 25 فروردین 1398

پایان : مشخص نیست

جلد : شماره یک

منابع: با جمع آوری از بیش 10 منبع آموزشی ارایه می شود

پیشرفت : 50 %

کتاب تست نفوذ وایرلس با پایتون

وضعیت : پایان یافته

شروع : فروردین 1396

پایان : اردیبشت 1396

پیشرفت : 100%

کتاب تست نفوذ وایرلس

وضعیت : پایان یافته

شروع : دی 1395

پایان : فروردین 1396

پیشرفت : 100%

کتاب تست نفوذ با پایتون

وضعیت : پایان یافته

شروع : آبان 1395

پایان : بهمن 1395

پیشرفت : 100%

کتاب تست نفوذ وب با کالی

وضعیت : پایان یافته

شروع : اردیبهشت 1395

پایان : مرداد 1395

پیشرفت : 100%

کتاب مشاغل امنیت سایبری

وضعیت : پایان یافته

شروع : فروردین 1395

پایان : اردیبهشت 1395

پیشرفت : 100%

کتاب مقدمات تست نفوذ وب

وضعیت : پایان یافته

شروع : بهمن 1394

پایان : اردیبهشت 1395

پیشرفت : 100%

کتاب متاسپلوییت پیشرفته

وضعیت : پایان یافته

شروع : آبان 1394

پایان : بهمن 1394

پیشرفت : 100%

کتاب تست نفوذ با کالی

وضعیت : پایان یافته

شروع : تیر 1394

پایان : مهر 1394

پیشرفت : 100%

کتاب راهکارهای هکر ویرایش دوم

وضعیت : پایان یافته

شروع : اردیبهشت 1394

پایان : شهریور 1394

پیشرفت : 100%

کتاب آموزش کاربردی پاورشل

وضعیت : پایان یافته

شروع : خرداد 1394

پایان : مرداد 1394

پیشرفت : 100%

کتاب آموزش سریع پایتون

وضعیت : پایان یافته

شروع : تیر 1394

پایان : مرداد 1394

پیشرفت : 100%

کتاب متاسپلوییت مقدماتی

وضعیت : پایان یافته

شروع : فروردین 1394

پایان : خرداد 1394

پیشرفت : 100%

کتاب آموزش اسکن شبکه با انمپ

وضعیت : پایان یافته

شروع : اسفند 1393

پایان : اردیبهشت 1394

پیشرفت : 100%

کتاب خط فرمان لینوکس

وضعیت : پایان یافته

شروع : شهریور 1393

پایان : آذر 1393

پیشرفت : 100%

کتاب آموزش هک اخلاقی

وضعیت : پایان یافته

شروع : خرداد 1393

پایان : مرداد 1393

پیشرفت : 100%

کتاب نتورک پلاس

وضعیت : پایان یافته

شروع : اردیبهشت 1393

پایان : تیر 1393

پیشرفت : 100%