شیوه کار با اسکریپت های NSE

انمپ دارای تعداد زیادی اسکریپت NSE می باشد. NSE مخفف واژه Nmap Scripting Engine یا همان موتور اسکریپت نویسی انمپ می باشد. اسکریپت های انمپ به زبان برنامه نویسی Lua نوشته شده اند. نزدیک به ۵۰۰ اسکریپت به صورت پیش فرض در انمپ موجود می باشد که شرح هر کدام از آنها امکان پذیر نیست. …

ارسال بسته های آیپی در انمپ

آخرین گزینه ای که در آموزش رایگان انمپ به توضیح آن می پردازیم نحوه ارسال بسته های آیپی می باشد که با استفاده از گزینه send-ip– صورت می پذیرد . ارسال بسته های آیپی برای ارسال بسته های آیپی (IP Packets) در حین اسکن از گزینه send-ip– استفاده کنید . به این منظور از ساختار …

ارسال بسته های خام اترنت در انمپ

شما می توانید با استفاده از ابزار انمپ بسته های خام اترنت ایجاد و ارسال کنید . در این بخش ارسال بسته های خام اترنت را نمایش می دهیم . ارسال بسته های خام اترنت گزینه send-eth– موجب ارسال بسته های خام اترنت (Raw Ethernet Packets) بر روی میزبان هدف در حین اسکن می‌شود . …

اسکن IP Protocol در انمپ

از جمله دیگر گزینه های اسکن پیشرفته با استفاده از ابزار انمپ  اسکن IP Protocol  می باشد که در اینجا بیان می کنیم . اسکن IP Protocol گزینه sO- یک اسکن IP Protocol را بر روی میزبان هدف مورد نظر انجام می‌دهد . به این منظور از ساختار دستوری زیر استفاده می‌کنیم : sudo nmap …

اسکن TCP ACK با ابزار انمپ

از جمله دیگر گزینه های اسکن سفارشی اسکن پیشرفته TCP ACK می باشد . این گزینه به چه منظور در اسکن ها بکارگرفته می شود ؟ در ادامه می بینیم . اسکن پیشرفته TCP ACK گزینه sA- به منظور انجام یک اسکن TCP ACK استفاده می‌شود . ساختار دستوری زیر برای انجام اسکن TCP ACK …

یک اسکن سفارشی TCP در انمپ

شما می توانید با استفاده از ابزار انمپ و گزینه های پیشرفته آن یک  اسکن سفارشی tcp  ایجاد کنید که در این باره گفتگو خواهیم کرد . اسکن سفارشی tcp گزینه scanflags– موجب انجام یک اسکن از نوع سفارشی TCP می‌شود . به این منظور از ساختار دستوری زیر استفاده می‌کنیم : sudo nmap –scanflags …

اسکن xmas در ابزار انمپ

یکی از انواع اسکن شبکه با ابزار انمپ اسکن xmas می باشد که جزو گزینه های پیشرفته اسکن به شمار رفته و در این بخش نحوه اجرای آن را میبینیم . اسکن xmas به منظور انجام اسکن پیشرفته xmas از آرگومان sX- استفاده می‌کنیم . به این منظور از ساختار دستوری زیر استفاده کنید : …

اسکن TCP FIN در ابزار انمپ

از جمله دیگر گزینه های پیشرفته اسکن شبکه با ابزار انمپ گزینه اسکن TCP FIN می باشد که در این بخش به بیان موضوع می پردازیم . اسکن TCP FIN گزینه sF- موجب انجام یک اسکن TCP FIN در انمپ می‌شود . به این منظور از ساختار دستوری زیر استفاده می‌کنیم : sudo nmap -sF …

اسکن TCP NULL در انمپ

یکی از گزینه های اسکن پشرفته در شبکه با ابزار انمپ  اسکن TCP NULL  می باشد که در این بخش به توضیح این موضوع خواهیم پرداخت . اسکن TCP NULL به منظور انجام یک اسکن TCP NULL از گزینه sN- استفاده می‌کنیم . برای اجرای این دستور از ساختار دستوری زیر استفاده می‌کنیم : sudo …

اسکن پیشرفته UDP در انمپ

یکی دیگر از گزینه های پیشرفته اسکن در ابزار انمپ اسکن پیشرفته UDP می باشد که در اینجا نحوه استفاده از آن را بیان خواهیم کرد . اسکن پیشرفته UDP گزینه sU- یک اسکن (UDP (User Datagram Protocol را بر روی سیستم هدف انجام می‌دهد . به این منظور از ساختار دستوری زیر استفاده کنید …

اسکن TCP Connect

در این بخش می خواهیم درباره گزینه های پیشرفته انمپ گفتگو کنیم. یکی از گزینه های پیشرفته انمپ  اسکن TCP Connect  می باشد. اسکن TCP Connect برای انجام یک اسکن TCP Connect بایستی از گزینه sT- استفاده کنید . به این منظور از ساختار دستوری زیر استفاده کنید : sudo nmap -sT [میزبان هدف] اسکن sT- …

اسکن پیشرفته TCP SYN

یکی از گزینه های مهم اسکن پیشرفته در ابزار انمپ اسکن TCP SYN می باشد که در این باره گفتگو خواهیم کرد . اسکن TCP SYN به منظور انجام اسکن پیشرفته TCP SYN از گزینه sS- استفاده کنید . برای انجام این اسکن از ساختار دستوری زیر استفاده کنید : sudo nmap -sS [میزبان هدف] …