متدولوژی فارنزیک شبکه

متدولوژی فارنزیک شبکه چیست و چه کاربردی دارد ؟ اصلا چرا برای فارنزیک شبکه نیاز به یک متدولوژی  داریم ؟ همچون دیگر وظایف کارشناس فارنزیک , بازیابی و آنالیز مدارک دیجیتال از منابع شبکه بایستی به شیوه ای صورت پذیرد که نتایج بدست آمده تجدیدپذیر و دقیق باشند. به منظور اطمینان از ایجاد یک نتیجه …

مدرک واقعی

مدرک واقعی چیست؟ مدرک واقعی “Real Evidence” آن چیزی است که به عنوان هر شی فیزیکی و قابل لمس تعریف شود و نقشی مرتبط در یک رخداد به وقوع پیوسته ایفا کند. همچون گلوله ای که از بدن مقتول بیرون کشیده می شود. همچون کپی فیزیکی از یک قرارداد امضا شده توسط طرفین. در حوزه …

مدرک دیجیتال

مدرک دیجیتال چیست؟ بر اساس فرهنگ لغت آکسفورد, Evidence به صورت زیر تعریف شده است : اطلاعات یا نشانه هایی که نشان دهنده این موضوع هستند که یک باور یا گزاره درست یا معتبر می باشد. اطلاعات استفاده شده به منظور تصدیق تحقیقات قانونی یا پذیرفتنی برای شهادت در دادگاه هدف بازرسان دیجیتال هدف بازرسان …

فوت پرینت یا ردپا

فوت پرینت یا ردپا (Footprint) در عملیات بازرسی دیجیتال یا فارنزیک به چه معنا می باشد ؟ اصطلاح فوت پرینت یا ردپا در چه مواقعی به کار می رود؟ فوت پرینت زمانیکه عملیات فارنزیک شبکه پیاده سازی می شود, بازرسان در بیشتر موارد با سیستم های زنده (Live) کار می کنند که به دلایل مختلف …

سناریو بازرسی امنیتی : سرقت رایانه بیمارستان

در این مطلب می خواهیم یک سناریو بازرسی امنیتی را برای شما شرح دهیم. این سناریوها ارایه می شود تا مثال هایی از رخدادهای انجام شده در امنیت فناوری اطلاعات ارایه شود و نحوه انجام فارنزیک و بازرسی امنیتی شبکه تصویر سازی شود. این رخدادها بر اساس مثال های اتفاق افتاده در دنیای واقعی (در …