شل چیست ؟

منتشر شده در دسته : خط فرمان لینوکس

شل چیست ؟ مفهوم شل چیست ؟ وقتی که صحبت از خط فرمان می کنیم , داریم به شل (Shell) اشاره می کنیم . شل برنامه ای است که دستورات را از صفحه کلید می گیرد و آن را برای اجرا به سیستم عامل می فرستد . تقریبا همه توزیع های لینوکس یک برنامه شل را از پروژه GNU دارند که آن را بش (Bash) می نامند . چرا بش ؟! نام بش مخفف واژه انگلیسی Bourne Again Shell یعنی (بورنه دوباره شل) است !!؟ بورنه نام سازنده برنامه اصلی شل بر روی نسخه اصلی یونیکس می باشد . درواقع این واژه اشاره به این موضوع دارد که هر توزیعی دوباره یک شل از نسخه اصلی را دارد .