تایپ کستینگ در پایتون

منتشر شده در دسته : زبان برنامه نویسی پایتون

تایپ کستینگ در پایتون چه معنایی دارد ؟ برخی مواقع در برنامه‌های خود ، نیاز داریم تا یک نوع داده‌ای را به نوعی دیگر تبدیل کنیم . مثلاً تبدیل یک عدد اینتجر به یک رشته . این کار را تایپ کستینگ Type Casting یا تبدیل نوع داده‌ای می نامند .

تایپ کستینگ در پایتون

سه تابع درون ساخت برای پایتون وجود دارد که این کار را برای ما انجام می‌دهند . این توابع به شرح زیر می‌باشند :

int ()
float ()
str ()

تابع int در پایتون یک مقدار float یا یک مقدار رشته ای مناسب را گرفته و آن را به مقدار اینتجر تبدیل می‌کند . مثلاً برای تبدیل یک مقدار فلوت به اینتجر به صورت زیر عمل می‌کنیم :

int (5.712987)

که نتیجه آن می‌شود عدد ۵

برای تبدیل یک مقدار رشته ای به یک مقدار اینتجر می‌توانیم به صورت زیر عمل کنیم :

int (”4”)

و نتیجه می‌شود عدد ۴ به صورت عدد (نه رشته ای)

مثال بالا رو دیدید ولی ما نمی‌توانیم بنویسیم (“int(“Hello ویا (“int (“4.22321 چرا که بایستی مقدار رشته مناسب به ورودی بدهیم . در دو حالت خطا دریافت می‌کنیم .
تابع float در عوض یک مقدار اینتجر یا مقدار رشته ای مناسب را از ورودی گرفته و آن را به مقدار فلوت تبدیل می‌کند . برای نمونه اگر بنویسیم (float (2 و یا (“float (“2 که نتیجه دریافت خروجی 2.0 می‌باشد . اگر که بنویسیم (“float (”2.09109 خروجی می‌شود 2.09109 که یک مقدار اعشاری (فلوت) می‌باشد و دیگر رشته ای نیست .

تابع str در دو سمت مقدار اینتجر یا فلوت را گرفته و خروجی رشته ای به ما می‌دهد . برای مثال اگر بنویسیم (str (2.1 خروجی می‌شود مقدار ”2.1”
اکنون که شما سه نوع داده‌ای ابتدایی در پایتون را آموختید به انواع پیشرفته‌تر آن خواهیم پرداخت . در درس‌های بعدی با ما همراه شوید .