راه حل تسخیر پرچم mr robot : بخش سوم

بخش سوم راه حل تسخیر پرچم mr robot را آغاز می کنیم. در بخش قبلی آموزش کلید دوم را بدست آوردیم. در این بخش می خواهیم کلید نهایی را پیدا کنیم. بخش سوم راه حل تسخیر پرچم mr robot ابتدا محتویات کلید دوم بدست آمده را با دستور cat نمایش داده. ولی همانطور که می …

راه حل تسخیر پرچم mr robot : بخش دوم

بخش دوم راه حل تسخیر پرچم mr robot را آغاز می کنیم. در بخش قبلی آموزش کلید اول را بدست آوردیم. در این بخش می خواهیم کلید دوم را پیدا کنیم. بخش دوم راه حل تسخیر پرچم mr robot ابتدا محتویات کلید اول بدست آمده را با دستور cat نمایش داده. با نگاه اول به …

راه حل تسخیر پرچم mr robot : بخش اول

در بخش قبلی آموزش به طرح مسئله MrRobot CTF پرداختیم. در صورتیکه قبلا این بخش را مطالعه نکرده اید صورت مسئله را از اینجا بررسی کنید. در این آموزش بخش اول راه حل تسخیر پرچم mr robot را آموزش می دهیم. قبل از شروع کار باید گفت که برای حل این CTF و به دست آوردن …

تسخیر پرچم mr robot

طرح سوال تسخیر پرچم mr robot در این بخش مطرح می شود. امنیت رایانه چالشی را به نام Capture the flag (تسخیر پرچم) یا به اختصار CTF ایجاد کرده تا شما را در یک پروژه تست ساختگی درگیر کرده و مهارت شما در حل مسائل و مشکلات در سناریوهای واقعی افزایش پیدا کند. CTF نوعی …