گزارش دهی تست نفوذ

گزارش دهی تست نفوذ  چیست ؟ تهیه یک گزارش خوب چه اهمیتی دارد ؟ چگونه یک گزارش خوب برای تست های خوب پیاده سازی کنیم ؟ گزارش دهی تست نفوذ گزارش دهی تست نفوذ برای تسترها مهم‌ترین عنصر یک تست نفوذ به شمار می‌رود . شما از گزارش به منظور ارتباط با مشتری خود استفاده …