گزارش دهی در کالی لینوکس

گزارش تست نفوذ چیست و شامل چه موارد می باشد ؟ چگونه یک گزارش مناسب برای تست نفوذ خود ایجاد کنیم ؟ گزارش تست نفوذ بدون شک یکی از سخت ترین بخش های تست نفوذ گزارش نهایی است . گزارش نهایی تنها محصول ملموس و قابل ارایه به مشتریان می باشد . گزارش بایستی به …

گزارش دهی تست نفوذ

گزارش دهی تست نفوذ  چیست ؟ تهیه یک گزارش خوب چه اهمیتی دارد ؟ چگونه یک گزارش خوب برای تست های خوب پیاده سازی کنیم ؟ گزارش دهی تست نفوذ گزارش دهی تست نفوذ برای تسترها مهم‌ترین عنصر یک تست نفوذ به شمار می‌رود . شما از گزارش به منظور ارتباط با مشتری خود استفاده …