نصب متااسپلوییت بر روی اوبونتو

نصب متااسپلوییت را می توان به شیوه های گوناگونی انجام داد . هرچند ما در این مجموعه آموزشی بیشتر تست های خود را با استفاده از سیستم عامل کالی لینوکس انجام می‌دهیم ولی در برخی مواقع از اوبونتو هم استفاده خواهیم کرد . به هر حال در اینجا نحوه نصب متااسپلوییت بر روی سیستم عامل …