رفع مشکل جستجو در کنسول متااسپلوییت

بروز مشکل در متااسپلوییت در حین استفاده در صورت نداشتن تجربه کافی , مسئله رایجی است . پس از نصب متااسپلوییت به منظور دسترسی به آن (دسترسی به کنسول متااسپلوییت که درباره آن مفصل صحبت خواهیم کرد) ، کافی است خط فرمان کالی لینوکس را باز کنید و دستور msfconsole را درون آن وارد کنید …