سرویس های کالی لینوکس

سرویس های کالی کدامند؟ سرویس های مختلفی در کالی لینوکس وجود دارند. در این آموزش برخی از این سرویس ها یعنی HTTP , MySQL و SSH را به شما معرفی می کنیم. دیگر سرویس های موجود را می توانید از مسیر Applications > System Services مشاهده کنید. سرویس های کالی لینوکس HTTP در کالی لینوکس …

مدیریت سرویس های کالی لینوکس

سرویس های کالی لینوکس کدامند ؟ کالی لینوکس یک توزیع تخصصی لینوکس می باشد که برای کمک به حرفه ای های امنیت طراحی شده است . نصب پیش فرض کالی حاوی چندین سرویس از قبل نصب شده مثل SSH و HTTP و MySQL و … می باشد . اگر این سرویس ها به صورت دست نخورده …