ویژگی های مرورگر

ویژگی های مرورگر کدامند؟ ویژگی های مرورگر چه اندازه دارای اهمیت هستند ؟ مرور وب یک عبارت بسیار ساده و عمومی می باشد که همه ما با آن آشنا هستیم ولی آیا از اهمیت آن مطلع هستیم یا خیر ؟ کاری که مرورگر انجام می دهد این است که پنجره ای را برای ما باز می …