نحوه نصب پاورشل

نحوه نصب پاورشل چگونه است ؟ یکی از موضوعات گیج‌ کننده ای که درباره پاورشل مطرح می‌شود این است که ما درباره نحوه نصب پاورشل صحبت می‌کنیم در صورتی که پاورشل از قبل نصب شده است . هم بر روی سرورها و هم بر روی سیستم‌های کلاینتی . در حقیقت پاورشل بر روی ویندوز ۷ …