سینتکس دستورات در پاورشل

زمان این رسیده که درون ساختار دستوری دستورات پاورشل شیرجه بزنیم . آماده شوید … ساختار دستوری دستورات پاورشل یک دستور را که قبلاً در داس با آن کار می‌کردید را به خاطر بیاورید . چنین ساختاری دارد : dir *.* /s در این ساختار دستوری از  دستورات پاورشل  ابتدا نام دستور وجود دارد که …