سرویس های کالی لینوکس

سرویس های کالی کدامند؟ سرویس های مختلفی در کالی لینوکس وجود دارند. در این آموزش برخی از این سرویس ها یعنی HTTP , MySQL و SSH را به شما معرفی می کنیم. دیگر سرویس های موجود را می توانید از مسیر Applications > System Services مشاهده کنید. سرویس های کالی لینوکس HTTP در کالی لینوکس …

سرویس HTTP در کالی لینوکس

سرویس HTTP در طی فرایند تست نفوذ بارها به کار شما خواهد آمد چه به منظور میزبانی یک وبسایت در محیط تست یا فراهم کردن یک پلتفورم به منظور دانلود بر روی ماشین قربانی . سرویس http سرویس HTTP مبتنی بر TCP می باشد و به صورت پیش فرض بر روی پورت ۸۰ گوش می …