ابزار nbtscan

ابزار nbtscan چه وظیفه ای عهده دار است؟ در صورتیکه تست نفوذ شبکه داخلی یک محیط ویندوزی را پیاده سازی می کنید, اولین کاری که باید انجام دهید بدست آوردن اطلاعات NetBIOS می باشد. یکی از ابزارها به منظور بدست آوردن این اطلاعات ابزار nbtscan می باشد. ابزار nbtscan گزارشی ایجاد کرده که حاوی آدرس …

سرشماری نت بایوس با NetBIOS Enumerater

سرشماری با NetBIOS Enumerater چگونه انجام می شود ؟ Enumeration یا شمارش یا سرشماری پروسه کاوش سرویس های ناشناخته به منظور شناسایی آسیب پذیری است . همچنین از این شیوه به منظور جمع آوری اطلاعات سیستم ها در یک شبکه داخلی استفاده نمود . در دو آزمایش قبلی از دو ابزار به منظور سرشماری شبکه …