سرشماری شبکه با ابزار Superscan

یکی دیگر از ابزارهای سرشماری شبکه ابزار superscan می باشد . سرشماری شبکه با ابزار superscan چگونه انجام می شود ؟ SuperScan یک ابزار سرشماری رایگان شبکه است که بوسیله کمپانی مکافی پشتیبانی و بروز می گردد . این ابزار همچنین قابلیت های زیاد دیگری از جمله پینگ , آیپی لوکاپ , زون ترانسفر و …