ابزار fping

تفاوت بین دو دستور fping و ping در این است که ابزار fping را می توان به منظور ارسال پینگ ICMP echo به چندین میزبان در لحظه استفاده کرد. به این منظور می توانید آدرس چندین میزبان را در خط فرمان تعیین کرد یا اینکه از یک فایل متنی حاوی اسامی میزبان استفاده کرد. ابزار …

ابزار arping

ابزار arping به منظور پینگ یک شبکه LAN با استفاده از درخواست های ARP استفاده می شود. با استفاده از ابزار arping می توان یک ماشین را با استفاده نام میزبان , آدرس آیپی و مک آدرس پینگ کرد. ابزار Arping ابزار ariping بر روی لایه 2 شبکه در مدل OSI انجام می شود و …

ابزار ping

پینگ معروف ترین ابزار برای بررسی قابلیت دسترسی به یک میزبان در شبکه می باشد. ابزار ping یا به عبارتی بهتر دستور ping از طریق ارسال بسته های درخواستی ICMP echo به میزبان هدف کار می کند. در صورتیکه میزبان هدف در دسترس باشد و فایروال بسته درخواستی ICMP echo را بلاک نکند, پاسخ از …

دستور پینگ

دو دستور پینگ و آرپ پینگ را نیز با یکدیگر و در کنار هم ذکر می کنیم زیرا عملکرد مشابهی دارند . این دستورها برای چک کردن وضعیت اتصال بین دو دیوایس در شبکه به کار میرود. به عبارتی دیگر دستور پینگ مهم ترین دستور برای عیب یابی در نخستین مرحله و برای اتصال بین دو دیوایس …