ابزار arping

ابزار arping به منظور پینگ یک شبکه LAN با استفاده از درخواست های ARP استفاده می شود. با استفاده از ابزار arping می توان یک ماشین را با استفاده نام میزبان , آدرس آیپی و مک آدرس پینگ کرد. ابزار Arping ابزار ariping بر روی لایه 2 شبکه در مدل OSI انجام می شود و …

دستور پینگ

دو دستور پینگ و آرپ پینگ را نیز با یکدیگر و در کنار هم ذکر می کنیم زیرا عملکرد مشابهی دارند . این دستورها برای چک کردن وضعیت اتصال بین دو دیوایس در شبکه به کار میرود. به عبارتی دیگر دستور پینگ مهم ترین دستور برای عیب یابی در نخستین مرحله و برای اتصال بین دو دیوایس …