دستور tctrace

دستور tctrace چیست و چگونه با استفاده از آن می توان اطلاعات مسیریابی بین سیستم خودتان و سیستم هدف را استخراج کرد؟ در آموزش های قبلی نحوه استفاده از دستور tctraceroute را آموختیم. ابزار مشابه دیگری که از همان دست دهی سه مرحله ای استفاده می کند ابزار tctrace می باشد. در این آزمایش نحوه کار …

دستور route

دستور route جدول روتینگ را بر روی صفحه نمایش به شما نمایش می دهد و به منظور تعیین دستی مسیرها در شبکه استفاده می شود. نحوه عملکرد دستور route هم اکنون Command Prompt را باز کنید و شروع به تست چند دستور روتینگ در این محیط کنید . ابتدا دستور route print را وارد کنید …