سینتکس دستورات در پاورشل

زمان این رسیده که درون ساختار دستوری دستورات پاورشل شیرجه بزنیم . آماده شوید … ساختار دستوری دستورات پاورشل یک دستور را که قبلاً در داس با آن کار می‌کردید را به خاطر بیاورید . چنین ساختاری دارد : dir *.* /s در این ساختار دستوری از  دستورات پاورشل  ابتدا نام دستور وجود دارد که …

شروع یادگیری دستورات پاورشل

اکنون که آماده استفاده از پاورشل هستید می خواهیم یادگیری دستورات پاورشل را آغاز کنیم و ببینیم پاورشل برای ما چه می‌کند ؟ یادگیری دستورات پاورشل کار بسیار ساده ای است . اول از همه ۴ نوع دستور وجود دارد که پاورشل می‌تواند آن را اجرا کند . بسیاری از افراد فکر می‌کنند که تنها …