ابزار ping

پینگ معروف ترین ابزار برای بررسی قابلیت دسترسی به یک میزبان در شبکه می باشد. ابزار ping یا به عبارتی بهتر دستور ping از طریق ارسال بسته های درخواستی ICMP echo به میزبان هدف کار می کند. در صورتیکه میزبان هدف در دسترس باشد و فایروال بسته درخواستی ICMP echo را بلاک نکند, پاسخ از …