فرمت دهی رشته ها در پایتون با تابع Format

تابع format در پایتون  چگونه کار می کند ؟ علاوه بر استفاده از عملگر ٪ برای فرمت دهی رشته‌ها ، پایتون متد دیگری برای فرمت دهی رشته‌ها را به ارایه می‌دهد (با استفاده از تابع fomat) تابع format در پایتون سینتکس تابع format در پایتون به صورت زیر می‌باشد : ”string to be formatted”.format(مقادیر یا …