توابع درون ساخت رشته ای در پایتون

منتشر شده در دسته : زبان برنامه نویسی پایتون

توابع رشته ای پایتون کدامند ؟ پایتون شامل تعدادی تابع درون ساخت به منظور دستکاری رشته‌های می‌باشد . تابع به معنی بلوکی از کدهای قابل استفاده مجدد است که وظایف خاصی را انجام می‌دهند .

توابع رشته ای پایتون

جلوتر درباره توابع بیشتر صحبت خواهیم کرد . مثالی از یک تابع موجود در پایتون ، تابع ()upper می‌باشد . این تابع به منظور بزرگ کردن همه حروف یک رشته خاص به کار می‌رود . برای مثال اگر رشته Emily را داشته باشید با استفاده از این تابع به صورت زیر :

'Emily'.upper()

خروجی EMILY را خواهیم داشت .