فرمت دهی رشته ها در پایتون با تابع Format

منتشر شده در دسته : زبان برنامه نویسی پایتون

تابع format در پایتون  چگونه کار می کند ؟ علاوه بر استفاده از عملگر ٪ برای فرمت دهی رشته‌ها ، پایتون متد دیگری برای فرمت دهی رشته‌ها را به ارایه می‌دهد (با استفاده از تابع fomat)

تابع format در پایتون

سینتکس تابع format در پایتون به صورت زیر می‌باشد :

”string to be formatted”.format(مقادیر یا متغیرهایی برای درج در رشته که با کاما جدا می‌شوند )

وقتی که متد format استفاده می‌کنیم دیگر از نگهدارنده های s% یا f% یا d% استفاده نمی‌کنیم . در عوض از آکولاد به صورت زیر استفاده می‌کنیم :

message = ‘The price of this {0:s} laptop is {1:d} USD and the exchange rate is {2:4.2f} USD to 1 EUR’.format(‘Apple’, 1299, 1.235235245)

درون آکولاد ابتدا جایگاه پارامتر مورد استفاده را می نویسیم سپس دو نقطه . پس از دو نقطه فرمت دهنده را وارد می‌کنیم . درون آکولاد نبایستی فاصله‌ای قرار داد .
وقتی که عبارت (‘Apple’, 1299, 1.235235245) را می نویسیم ، در‌واقع سه پارامتر را به تابع format پاس می‌دهیم .پارامترها داده‌هایی هستند که متد به منظور انجام وظایفش به آن‌ها نیاز دارد . پارامتر Apple دارای دارای موقعیت 0 می‌باشد ، پارامتر ۱۲۹۹ دارای موقعیت 1 و پارامتر 1.235235245 دارای موقعیت 2 می‌باشد . موقعیت ها از ایندکس صفر شروع می‌شوند .

وقتی که می نویسیم {0:s} از مفسر می‌خواهیم که این پارامتر را با موقعیت پارامتری ۰ که یک مقدار رشته ای است جایگزین کنیم (فرمت دهنده ما s می‌باشد چون مقدار ما رشته ای است).

وقتی که ما می نویسیم {d:1} به پارامتر موجود در موقعیت ۱ که یک مقدار عددی است (فرمت دهنده ما هم d می باشد) اشاره می‌کنیم .
وقتی عبارت {2:4.2f} را می نویسیم . به پارامتر موقعیت ۲ که مقداری اعشاری است اشاره می‌کنیم و می‌خواهیم که با دو جایگاه اعشاری و طول کل ۴ رشته فرمت دهی کنیم

اگر که مقدار message را چاپ کنیم خروجی به صورت زیر خواهد بود :

The price of this Apple laptop is 1299 USD and the exchange rate is 1.24 USD to 1 EUR

نکته : اگر که نمی‌خواهیم رشته را فرمت دهی کنید و فقط می‌خواهید جایگذاری کنید می‌توانید به صورت زیر بنویسیم :

message = ‘The price of this {} laptop is {} USD and the exchange rate is {} USD to 1 EUR’.format(‘Apple’, 1299, 1.234234245)

در این حالت نیازی به قرار دادن موقعیت پارامتر ها نداریم و مفسر پایتون به صورت خودکار به ترتیب پارامترها را جایگذاری خواهد کرد .

متد ()format برای مبتدی ها ممکن است گیج‌کننده باشد . در حقیقت فرمت دهی رشته‌ها می‌تواند بیش از این پیچیده باشند ولی آنچه در اینجا گفتیم در اکثر موارد و بیشتر اهداف کارساز خواهد بود . برای درک بهتر از متد ()format برنامه زیر را امتحان کنید :

message1 = ‘{0} is easier than {1}’.format(‘Python’, ‘Java’)
message2 = ‘{1} is easier than {0}’.format(‘Python’, ‘Java’)
message3 = ‘{:10.2f} and {:d}’.format(1.234234234, 12)
message4 = ‘{}’.format(1.234234234)
print (message1)
#You will get ‘Python is easier tha Java’

print (message2)
#You will get ‘Java is easier Python’

print (message3)
#You will get ‘ 1.23 and 12’
#You dont need to indicate the positions of the parameters.

print (message4)
#You will get ‘1.234234234. no formatting is done.’

فرمت دهی رشته ها در پایتون با تابع Format

خروجی به صورت زیر خواهد بود :

فرمت دهی رشته ها در پایتون با تابع Format

خوشحال می شویم دیدگاههای خود را در میان بگذارید * فرصت پاسخگویی به سوالات در بلاگ وجود ندارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *