پروژه ها

لیست پروژه های ترجمه کتاب های امنیت شبکه و پیشرفت هریک از آنها و پروژه های آینده را مشاهده می کنید .

کتاب تست نفوذ وایرلس با پایتون
شروع : فروردین 96 * انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۹۶
۱۰۰%

کتاب تست نفوذ وایرلس (مقدماتی تا پیشرفته)
شروع : دی ۹۵ * انتشار : فروردین ۹۶
۱۰۰%

کتاب تست نفوذ با پایتون
شروع : مهر ۹۵ * انتشار : ۹ بهمن ۹۵
۱۰۰%

کتاب تست نفوذ وب با کالی
شروع : اردیبهشت ۹۵ * انتشار : مرداد ۹۵
۱۰۰%

کتاب مشاغل امنیت
شروع : فروردین ۹۵ * انتشار :۱۴ اردیبهشت ۹۵
۱۰۰%

کتاب مقدمات تست نفوذ وب
شروع : دی ۹۴ * انتشار :۲۱ فروردین ۹۵
۱۰۰%

کتاب متااسپلوییت پیشرفته
شروع : مرداد ۹۴ * انتشار : بهمن ۹۴
۱۰۰%

کتاب تست نفوذ کالی لینوکس
شروع : مرداد ۹۴ * انتشار : آبان ۹۴
۱۰۰%

کتاب راهکارهای هکر۲
شروع : تیر ۹۴ * انتشار : شهریور ۹۴
۱۰۰%

کتاب آموزش کاربردی پاورشل
شروع : تیر ۹۴ * انتشار : مرداد ۹۴
۱۰۰%

کتاب آموزش سریع پایتون
شروع : تیر ۹۴ * انتشار : مرداد ۹۴
۱۰۰%

کتاب متااسپلوییت مقدماتی
شروع : اردیبهشت ۹۴ * انتشار : تیر ۹۴
۱۰۰%

کتاب آموزش انمپ
شروع : فروردین ۹۴ * انتشار : اردیبهشت ۹۴
۱۰۰%

کتاب خط فرمان لینوکس
شروع : آذر ۹۳ * انتشار : بهمن ۹۳
۱۰۰%

کتاب هک اخلاقی
شروع : شهریور ۹۳ * انتشار : مهر ۹۳
۱۰۰%

کتاب نتورک پلاس
شروع : بهمن ۹۲ * انتشار : فروردین ۹۳
۱۰۰%