کاربرد ریاضیات در آیپی

منتشر شده در دسته : نتورک پلاس

کاربرد ریاضیات در آیپی به چه مفهوم است ؟ تا اینجا یاد گرفتیم که چگونه اعداد باینری را به دسیمال و اعداد دسیمال را به باینری تبدیل کنیم . ولی چرا این مفاهیم را آموختیم ؟ کاربرد آنها کجاست ؟ بخشی از کاربرد آنها را در اینجا و بخش مهم تر آنها را هنگام نوشتن و ایجاد CIDR بیان می کنیم .

کاربرد ریاضیات در آیپی

حتما به یاد دارید که گفتیم آدرس های آی پی یک عدد ۳۲ بیتی است . بله در حقیقت آدرس آیپی یک عدد ۳۲ بیتی است که برای محاسبه راحت تر از ۴ عدد ۸ بیتی یا ۴ اکتت تشکیل شده است که این ۸ بیتی ها را با یک علامت دات (نقطه) از هم جدا نموده ایم . حال آیپی ۱۹۲.۱۶۸.۱۰.۱۰۱ و سابنت ماسک ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰ را در نظر بگیرید ماشین حساب ویندوز را باز کنید و یا اگر درس ریاضی را خوب فراگرفته اید کاغذ و قلم را بردارید مطابق آنچه گفتیم معادل باینری هرکدام از اعداد سه رقمی دسیمال را که با یک نقطه از هم جدا شده اند را به دست آورید :

۱۹۲ = ۱۱۰۰۰۰۰۰

۱۶۸ = ۱۰۱۰۱۰۰۰
۱۰  =  ۰۰۰۰۱۰۱۰
۱۰۱ = ۰۱۱۰۰۱۰۱
و در مجموع می شود ۱۱۰۰۰۰۰۰.۱۰۱۰۱۰۰۰.۰۰۰۰۱۰۱۰.۰۱۱۰۰۱۰۱
و سابنت ماسک نیز به همین صورت :

۲۵۵ = ۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۵۵ = ۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۵۵ = ۱۱۱۱۱۱۱۱
۰     = ۰۰۰۰۰۰۰۰
و در مجموع می شود ۱۱۱۱۱۱۱۱.۱۱۱۱۱۱۱۱.۱۱۱۱۱۱۱۱.۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰۰۰.۱۰۱۰۱۰۰۰.۰۰۰۰۱۰۱۰.۰۱۱۰۰۱۰۱
۱۱۱۱۱۱۱۱.۱۱۱۱۱۱۱۱.۱۱۱۱۱۱۱۱.۰۰۰۰۰۰۰۰

به صورت بالا Subnet Mask محدوده Network ID را از Host ID تفکیک می کند .

اکنون که آیپی و سابنت ماسک را به صورت بالا نمایش دادیم و با کاربرد ریاضیات در آیپی آشنا شدید حتما از خود می پرسید چه دلیلی برای این کار وجود دارد ؟ چه فایده ای دارد ؟
استفاده و کاربردی اصلی آن در فرآیند سابنتینگ است که در درس های بعدی به آن خواهیم پرداخت .