لیست کردن محتوای یک پوشه

منتشر شده در دسته : خط فرمان لینوکس

برای لیست کردن محتوای فایل ها و پوشه ها در پوشه ای که در آن قرار داریم بایستی از دستور ls استفاده کنیم . ls مخفف List یعنی لیست کردن پوشه ها و فایل های شاخه ای که در آن هستیم است .
در حقیقت می توانیم از دستور ls نه فقط برای لیست کردن شاخه ای که در آن قرار داریم استفاده کنیم بلکه این دستور کارهای زیاد دیگری انجام می دهد که در مباحث بعدی به توضیح کامل آن خواهیم پرداخت .

لیست کردن محتوای یک پوشه