دستور export

منتشر شده در دسته : بلاگ, دستورهای تست نفوذ

دستور export یکی از دستورهای درون ساخت بش شل می باشد به این معنی که دستور export بخشی از شل شما می باشد. استفاده از دستور export بسیار ساده و سینتکس خلاصه ای تنها با سه گزینه موجود دارد.

دستور export

به صورت کلی دستور export یک متغیر محیطی را نشانه گذاری کرده تا به با فرایند های فزرند شل استخراج شده و در نتیجه هر شل فرزندی همه متغیرهای والد خود را به ارث ببرد. این توضیح ممکن است در ابتدا کمی گیج کننده باشد و به همین منظور در این مطلب به نحوه استفاده از دستور export پرداخته تا موضوع کاملا روشن و شفاف شود.

گزینه های موجود برای استفاده در دستور export به شرح زیر می باشند :

  • گزینه p- : همه اسامی استخراج شده به شل اخیر را نمایش می دهد.
  • گزینه n- : اسامی مورد نظر را از لیست برای ما حذف می کند.
  • گزینه f- : اسامی به عنوان توابع استخراج می شوند.

به مثال زیر دقت کنید :

دستور export - دستور درون ساخت export - دستور export در لینوکس

  • ابتدا متغیر جدیدی با نام سایت و مقدار رشته ای netamooz.net ایجاد کردیم.
  • سپس با دستور echo مقدار متغیر را نمایش می دهیم.
  • دستور bash را وارد کرده تا یک شل فرزند ایجاد کنیم و به آن وارد شویم
  • اکنون مجدد مقدار متغیر site را با دستور echo نمایش می دهیم. هیچ چیز نمایش داده نمی شود!
  • دستور exit را وارد کرده تا از شل فرزند خارج و به شل والد بازگردیم
  • تا مجدد مقدار متغیر site را نمایش دهیم. نتیجه اینکه مقدار متغیر site در شل والد نمایش داده می شود ولی در شل فرزند نمایش داده نمی شود.

مثال قبل را مجدد تکرار می کنیم ولی این بار قبل از اینکه شل فرزند ایجاد کنیم و به آن وارد شویم یک بار دستور export site را وارد می کنیم. مشاهده می کنید که اکنون مقدار متغیر site در شل فرزند هم نمایش داده می شود. پس دستور export موجب استخراج متغیر مورد نظر ما در شل های فرزند شد. لازم به ذکر است که به منظور استخراج یک متغیر در یک شل فرزند, پروسه شل جدید بایستی از همان والد درون خط فرمان ایجاد شود. نه از شل دیگری. این بود رابط والد و فرزندی پروسه های شل و دستور export

دستور export - دستور درون ساخت export - دستور export در لینوکس
شما با استفاده از گزینه p- می توانید تمامی اسامی استخراج شده به شل اخیر را نمایش می دهد.

دستور export - دستور درون ساخت export - دستور export در لینوکس

همچنین با همانگونه که مشاهده کردید با استفاده از دستور echo مقدار متغیر را نمایش می دهیم.

دستور export - دستور درون ساخت export - دستور export در لینوکس

مقدار متغیر site را مشاهده کردید چگونه تعیین می کنیم

دستور export - دستور درون ساخت export - دستور export در لینوکس

دقت داشته باشید که بکار برد فاصله بین مقدار و نام متغیر به هر صورتی موجب بروز خطا خواهد شد.

دستور export - دستور درون ساخت export - دستور export در لینوکس

به منظور اضافه کردن یک مقدار به مقدار قبلی متغیر site به صورت زیر عمل می کنیم.

دستور export - دستور درون ساخت export - دستور export در لینوکس

برای حذف یک متغیر ابتدا با استفاده از grep از وجود آن مطمئن شده و سپس با سوییچ n- آن را حذف می کنیم.

دستور export - دستور درون ساخت export - دستور export در لینوکس

شما همچنین می توانید یک تابع شل را با استفاده از دستور export استخراج کنید. در تصویر زیر ابتدا یک تابع شل با نام netamooz ایجاد کرده که مقدار Visit…net را نمایش می دهد. سپس با استفاده از گزینه f- این تابع را استخراج کرده و اگر وارد bash فرزند شویم می بنیم که تابع کماکان قابل دسترسی می باشد.

دستور export - دستور درون ساخت export - دستور export در لینوکس