بازکردن و خواندن و نوشتن فایل‌های باینری

بازکردن و خواندن و نوشتن فایل‌های باینری چگونه انجام می شود ؟ فایل‌های باینری یعنی هر فایل غیرمتنی مثل تصاویر ، ویدیو و .. برای کارکردن با فایل‌های باینری از مودهای ‘rb’ یا ‘wb’ استفاده می‌کنیم . بازکردن و خواندن و نوشتن فایل‌های باینری یک فایل تصویری بر روی دسکتاپ خود کپی کنید و آن …

حذف و تغییر نام فایل ها در پایتون

حذف و تغییر نام فایل ها در پایتون آخرین موضوعی است که بررسی می کنیم . شیوه حذف و تغییر نام فایل ها در پایتون چیست ؟ حذف و تغییر نام فایل ها در پایتون دو تابع مفید دیگر که در حین کارکردن با فایل ها بایستی یاد بگیریم توابع remove و rename هستند . این …