نوع داده‌ای تاپل در پایتون

نوع داده ای تاپل چیست ؟ Tuples درست شبیه لیست ها می‌باشند با این تفاوت که شما نمی‌توانید مقادیر آن‌ها را ویرایش کنید . مقادیر اولیه که برای تاپل ها تعیین می‌کنید ، تا آخر برنامه ثابت باقی می‌مانند و قابل تغییر نیستند . نوع داده ای تاپل کجا مفید هستند ؟ برای مثال برای …

نوع داده‌ای دیکشنری در پایتون

نوع داده ای دیکشنری چه ساختاری دارد ؟ نوع داده ای دیکشنری مجموعه‌ای از جفت داده‌های به هم مرتبط می‌باشد . برای نمونه اگر که ما بخواهیم نام کاربری و سن ۵ کاربر را ذخیره سازی کنیم ، می‌توانیم از نوع داده ای دیکشنری استفاده کنیم. نوع داده ای دیکشنری به منظور اعلان یک دیکشنری …

تعاملی کردن برنامه پایتون

تعاملی کردن برنامه به چه صورت انجام می شود ؟ حال که مقدمات متغیرها را یاد گرفتیم زمان آن رسیده که برنامه‌های کاربردی‌تر ایجاد کنیم . در این بخش همان برنامه hello world که قبلاً ساختیم را استفاده کرده ولی این بار به شکلی تعاملی . به جای اینکه فقط پیام Hello World را چاپ …

تابع input در پایتون

تابع input در پایتون چه عملکردی دارد ؟ در مثال قبلی ما از تابع input دو بار به منظور دریافت نام و سن کاربر برای نمایش در برنامه استفاده کردیم . تابع input در پایتون MyName = input (” Lotfan Name khod ra vared konid: ”) رشته ” Lotfan Name khod ra vared konid ” …

تابع print در پایتون

تابع print در پایتون چه ساختاری دارد ؟ تابع print به منظور نشان دادن اطلاعات کاربران در صفحه نمایش استفاده می‌شود . این تابع هیچ یا چند عبارت را به عنوان پارامتر قبول می‌کند و آن‌ها را با کاما از هم جدا می‌کند . تابع print در پایتون در عبارت زیر ما ۵ پارامتر را …

کوتیشن سه تایی در پایتون

کوتیشن سه تایی در پایتون چه کاربردی دارد ؟ اگر که می‌خواهید یک پیام طولانی را نمایش دهید می‌توانید از کاراکترهای سه کوتیشن استفاده کنید تا پیام را در چندین خط نمایش دهید . کوتیشن سه تایی در پایتون برای نمونه : print (”’ Hello World . I am Mohammad Shariati Mehr and I have …

عبور از کاراکترها در پایتون

عبور از کاراکترها در پایتون چه معنی می دهد ؟ برخی اوقات شاید لازم باشد که برخی کاراکترهای چاپ نشدنی را مثل کاراکتر تب یا خط جدید را چاپ کنیم . در این شرایط نیاز دارید که از کاراکترهای عبور مثل بک اسلش (\) استفاده کنیم . عبور از کاراکترها در پایتون برای نمونه برای …

عبارات شرطی در پایتون

عبارات شرطی در پایتون شامل چه مواردی هستند ؟ همه ابزارهای کنترل جریان شامل یک عبارت شرطی برای سنجش هستند . در این حالت برنامه شما در شرایط مختلف عمل‌کرد متفاوتی خواهد داشت . عبارات شرطی در پایتون رایج ترین عبارت شرطی ، عبارت مقایسه می‌باشد . اگر که بخواهیم برابر بودن دو متغیر را …

عبارت شرطی if در پایتون

عبارت شرطی ایف در پایتون در پایتون چه ساختاری دارد ؟ عبارت شرطی ایف در پایتون یکی از رایج ترین عبارات شرطی برای کنترل جریان برنامه می‌باشد . این عبارت برنامه را قادر می‌سازد تا وقتی برخی شرط ها بوجود آمد ، بر اساس شرط مورد نظر و نتیجه بدست آمده عکس‌العمل مناسب را انجام …

عبارت شرطی Inline If در پایتون

عبارت شرطی InlineIf  شکلی ساده‌تر از عبارت شرطی if می‌باشد و برای انجام وظایف ساده‌تر بسیار مناسب می‌باشد . عبارت شرطی InlineIf ساختار دستور inline If به صورت زیر می‌باشد : وظیفه شماره ۱ را انجام بده if شرط برقرار بود else وظیفه شماره ۱ را انجام بده برای مثال : num1 = 12 if …

حلقه for در پایتون

حلقه فور در پایتون (حلقه for) یک بلاک کد را به صورت تکراری اجرا کرده تا اینکه شرط دیگر معتبر نباشد . حلقه فور در پایتون ایجاد حلقه فور در پایتون از طریق عنصر یک تکرارشدنی در پایتون به هرچیزی که بتواند تکرار شود را تکرارشدنی می‌گویند . مثل یک رشته یا یک لیست یا …

حلقه while در پایتون

حلقه وایل در پایتون چگونه کار می کند ؟ عبارت کنترل جریان دیگر که استفاده خواهیم کرد حلقه while می‌باشد . همانطور که از نام while بر می‌آید یک حلقه به صورت تکراری دستورالعمل های درون حلقه را اجرا می‌کند حلقه وایل در پایتون !!!!!!! تا زمانیکه !!!!!! برخی شرایط معتبر باقی بماند . ساختار …