ایجاد یک لیست میزبان در انمپ

نحوه  ایجاد لیست میزبان در انمپ  چگونه است .  این کار را با استفاده از گزینه sL- در ابزار انمپ می توانید انجام دهید که به توضیح آن خواهیم پرداخت . ایجاد لیست میزبان در انمپ گزینه sL- لیستی را نشان خواهد داد و ترجمه معکوس DNS برای آدرس‌های آیپی تعیین شده را انجام خواهد …