مروری بر توابع پیشرفته اسکن انمپ

در این فصل از گزینه های مقدماتی اسکن فاصل گرفته و می خواهیم درباره توابع پیشرفته اسکن انمپ گفتگو کنیم . توابع پیشرفته اسکن انمپ انمپ Nmap از انواع اسکن انتخابی پشتیبانی می‌کند . به صورت پیش‌فرض انمپ یک اسکن اولیه TCP را بر روی هر سیستم هدف انجام می‌دهد . در برخی موقعیت ها …

ایجاد یک لیست میزبان در انمپ

نحوه  ایجاد لیست میزبان در انمپ  چگونه است .  این کار را با استفاده از گزینه sL- در ابزار انمپ می توانید انجام دهید که به توضیح آن خواهیم پرداخت . ایجاد لیست میزبان در انمپ گزینه sL- لیستی را نشان خواهد داد و ترجمه معکوس DNS برای آدرس‌های آیپی تعیین شده را انجام خواهد …

تعیین سرور dns در اسکن

شاید بخواهید در اسکن های خود dns را به صورت دستی تعیین کنید . به منظور تعیین سرور dns در اسکن می توانید از گزینه dns-servers– استفاده کنید . تعیین سرور dns در اسکن گزینه dns-servers– به منظور تعیین دستی دی ان اس سرورها در حین اسکن به کار می‌رود . به این منظور از …

استفاده از dns میزبان برای اسکن

در صورتیکه بخواهید شروع به استفاده از dns میزبان برای اسکن های خود با ابزار انمپ کنید , می توانید از گزینه system-dns– استفاده کنید . استفاده از dns میزبان گزینه system-dns– به انمپ دستور می‌دهد تا از دی ان اس سیستم میزبان به جای دی ان اس خودش استفاده کند . به این منظور …

غیرفعال سازی ترجمه معکوس DNS

گاهی اوقات شما نیاز پیدا می کنید تا اقدام به غیرفعال سازی ترجمه معکوس DNS در اسکن های خود کنید . به این منظور می توانید از پارامتر n- استفاده کنید . غیرفعال سازی ترجمه معکوس DNS پارامتر n- به منظور غیرفعال سازی ترجمه معکوس DNS به کار می‌رود . به این منظور از ساختار …

ترجمه معکوس سرویس نام دامنه

در صورتیکه بخواهید  ترجمه معکوس سرویس نام دامنه  را با استفاده از ابزار انمپ پیاده سازی کنید می توانید از پارامتر R- استفاده کنید . ترجمه معکوس سرویس نام دامنه پارامتر R- به انمپ دستور می‌دهد که همیشه ترجمه معکوس DNS را بر روی آدرس‌های آیپی هدف انجام دهد . به این منظور از ساختار …

گزینه اسکن traceroute

یکی دیگر از گزینه های اسکن شبکه با استفاده از ابزار انمپ گزینه اسکن traceroute می باشد که با استفاده از آن می توانید میزبان هدف را مسیریابی کنید . در این بخش به توضیح این گزینه می پردازیم . اسکن traceroute پارامتر traceroute– را می‌توان به منظور مسیریابی شبکه در میزبان هدف در اسکن …

اسکن پینگ آرپ ARP Ping

یکی دیگر از گزینه های اسکن شبکه اسکن Arp ping می باشد که در این بخش به توضیح آن خواهیم پرداخت . اسکن Arp ping گزینه PR- به انمپ دستور می‌دهد تا یک اسکن ARP Ping را (Address Resolution Protocol) را بر روی میزبان هدف تعیین شده انجام دهد . به این منظور از ساختار …

اسکن پینگ آیپی پروتکل

یکی دیگر از انواع گزینه های اسکن شبکه با ابزار انمپ گزینه  اسکن پینگ آیپی پروتکل  می باشد که در این بخش به توضیح آن خواهیم پرداخت . اسکن پینگ آیپی پروتکل گزینه PO- به منظور انجام یک پینگ IP Protocl استفاده می‌شود . برای اجرای این نوع پینگ از ساختار دستوری زیر استفاده کنید …

اسکن ICMP Address Mask

یکی دیگر از گزینه های اسکن شبکه با ابزار انمپ گزینه اسکن ICMP Address Mask می باشد که در این بخش به توضیح آن خواهیم پرداخت . اسکن ICMP Address Mask گزینه PM- یک پینگ آدرس ماسک ICMP را بر روی میزبان مورد نظر انجام می‌دهد . به این منظور از ساختار دستوری زیر استفاده …

اسکن ICMP Timestamp Ping

یکی دیگر از گزینه های اسکن شبکه با ابزار انمپ گزینه  اسکن ICMP Timestamp Ping   می باشد که در این بخش به توضیح آن خواهیم پرداخت . اسکن ICMP Timestamp Ping گزینه PP- یک پینگ ICMP timestamp را انجام می‌دهد .به منظور اجرای آن از ساختار دستوری زیر استفاده کنید : sudo nmap -PP [میزبان هدف] …

اسکن ICMP Echo Ping

یکی دیگر از گزینه های اسکن شبکه با استفاده از ابزار انمپ , گزینه اسکن ICMP Echo Ping  می باشد که در این بخش به توضیح آن خواهیم پرداخت. اسکن ICMP Echo Ping گزینه PE- یک (ICMP echo (Internet Control Message Protocl را پینگ کرده و به سیستم تعیین شده ارسال می‌کند . به منظور …