کنترل فرایندها در لینوکس

بحث دیگری که درباره موضوع فرایندها اهمیت دارد و بایستی به آن پرداخت ,  کنترل فرایندها در لینوکس  است . در این بخش درباره چگونگی  کنترل فرایندها در لینوکس  صبحت خواهیم کرد. کنترل فرایندها در لینوکس اکنون می خواهیم نحوه کنترل فرایندها در لینوکس را بیاموزیم و اینکه می توانیم پروسه ها را ببینیم و آنها …

سیگنال ها در لینوکس

سیگنال ها در لینوکس چه معنایی می دهند ؟ سیگنال ها در لینوکس چه کاربردی دارند و انواع مختلف سیگنال ها کدامند . در این درس و دو درس بعدی درباره سیگنال ها صحبت خواهیم کرد . سیگنال ها در لینوکس دستور kill به منظور پایان دادن پروسه ها استفاده می شود . این دستور ما را …

ارسال سیگنال به فرایند ها با دستور kill

یکی از رایج ترین سیگنال های بکار رفته در لینوکس  دستور kill  می باشد که درباره این موضوع بحث و گفتگو می کنیم . دستور kill رایج ترین ترکیب برای دستور kill به این شکل است : kill [-signal] PID… اگر هیچ سیگنالی در خط فرمان اختصاص نیابد , در نتیجه سیگنال (TERM (Terminate به …

ارسال سیگنال ها به چند فرایند با دستور killall

دستور دیگری که درباره آن توضیح می دهیم  دستور killall   می باشد . ولی دستور killall چگونه به کار می رود ؟ دستور killall ممکن است که سیگنال هایی را به چندین فرایند که یک برنامه یا نام کاربری مشترک دارند را ارسال کنید . چگونه با استفاده از دستور killall . این ترکیب دستور است …