کنترل فرایندها در لینوکس

بحث دیگری که درباره موضوع فرایندها اهمیت دارد و بایستی به آن پرداخت ,  کنترل فرایندها در لینوکس  است . در این بخش درباره چگونگی  کنترل فرایندها در لینوکس  صبحت خواهیم کرد. کنترل فرایندها در لینوکس اکنون می خواهیم نحوه کنترل فرایندها در لینوکس را بیاموزیم و اینکه می توانیم پروسه ها را ببینیم و آنها …سیگنال ها در لینوکس

سیگنال ها در لینوکس چه معنایی می دهند ؟ سیگنال ها در لینوکس چه کاربردی دارند و انواع مختلف سیگنال ها کدامند . در این درس و دو درس بعدی درباره سیگنال ها صحبت خواهیم کرد . سیگنال ها در لینوکس دستور kill به منظور پایان دادن پروسه ها استفاده می شود . این دستور ما را …ارسال سیگنال به فرایند ها با دستور kill

یکی از رایج ترین سیگنال های بکار رفته در لینوکس  دستور kill  می باشد که درباره این موضوع بحث و گفتگو می کنیم . دستور kill رایج ترین ترکیب برای دستور kill به این شکل است : kill [-signal] PID… اگر هیچ سیگنالی در خط فرمان اختصاص نیابد , در نتیجه سیگنال (TERM (Terminate به …ارسال سیگنال ها به چند فرایند با دستور killall

دستور دیگری که درباره آن توضیح می دهیم  دستور killall   می باشد . ولی دستور killall چگونه به کار می رود ؟ دستور killall ممکن است که سیگنال هایی را به چندین فرایند که یک برنامه یا نام کاربری مشترک دارند را ارسال کنید . چگونه با استفاده از دستور killall . این ترکیب دستور است …